Ansatt
Prosjektleder og klyngeleder Arena Torsk:
Keven Vottestad
Mobil: 90 91 39 15
E-post:

Keven er utdannet fiskeriøkonom med amerikansk bachelor. Han har regnskap og markedsføring fra videregående Handel og kontor. Senere tok han et 3-års studium i fiskeriøkonomi ved høgskolen i Bodø. Etter dette reiste han til USA for å studere internasjonal handel og ledelse ved Pacific Lutheran University i Takoma, like sør for storbyen Seattle. Tilbake på Myre arbeidet han først som rådgiver i Sparebank1 Nord-Norge før han begynte som økonomikonsulent og kommunekasserer i økonomiavdelingen til Øksnes kommune. Senere ble han først tilsatt som enhetsleder i helse og sosialetaten, ved aldershjemmet Alsvågheimen, før han tok over ansvaret for hele helse- og sosialetaten som kommunalsjef. Etter 10 år i offentlig forvaltning gikk han over i privat næringsliv, til biråstoff-selskapet BiNor Products AS. Dette selskapet ble innlemmet i Fiskeriparken med Keven som prosjektleder i 2009. Han ble tilsatt som daglig leder i Fiskeriparken fra 2011.

  • x