Ansatt
Prosjektleder:
Daniel Sowe
Mobil: 97 19 28 44
E-post:

Daniel Sowe ble ansatt i april 2013. Daniel har studert til bachelor i markedsføring med spesialisering i strategisk merkevarebygging ved Handelshøyskolen BI. Han har erfaring med B2C og B2B-salg og gründervirskomhet og jobber som prosjektleder i Fiskeriparken. Daniels ansvars- og arbeidsområder er næringsutvikling på tvers av sektorer og Etablererservice for Hadsel kommune

  • x