tekstProsjektleder:
Anna Hultgren Olsen
Mobil: 95 27 38 27
E-post:

Anna startet i bedriften i mai 2013, og har studert til bachelor i miljø og ressursfag ved universitetet i Bergen (fullført i 2013) og en bachelor i internasjonal beredskap fra høyskolen i Narvik (fullført i 2014). Hun har også et år med studier innenfor økonomi og markedsføring ved høyskolen i Narvik, samt et årsstudium i mandarin fra Yunnan Nationalities University. Hun har erfaring fra organisasjonsarbeid og prosjektarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Annas ansvarsområder i Fiskeriparken er offentlige anskaffelser, reiseliv og beredskap (oljevernberedskap spesielt).

  • x