Ansatt
Prosjektmedarbeider:
Øyvind Bjerke
Mobil: 92 42 53 31
E-post:

Øyvind er prosjektleder for E-læringskurs innen norsk- og / eller prosessopplæring i marin næring. Han utfører også ulike former for analyse, blant annet ved hjelp av dybdeintervjuer. Han har jobbet med markeds- og merkevarebygging i blant annet Norsk Hval fra 2013. I tillegg har Øyvind kompetanse på virkemiddelapparatet, søknadsskriving og har også erfaring med å etablere og drifte nettsider. 

Øyvind har en bachelorgrad i Marin bedriftsledelse fra Norges Fiskerihøgskole i 2008. Fra Handelshøgskolen i Tromsø (HHT) har han mastergrad i bedriftsledelse, med markedsføring og strategi som fordypning. Mastergradsoppgaven (2010) er tilknyttet forbrukeratferd og omhandler middagsvaner. Etter utdannelsen jobbet han på Handelshøgskolen i Tromsø som stipendiat med temaer som merkevarebygging, nettverksbygging og verdiskaping i reiselivet. I tillegg har han erfaring fra undervisning og studentveiledning på markedsføringskurs. 

  • x