Om oss

Fiskeriparken AS ble etablert på initiativ fra Vesterålen regionråd i år 2000. Etter en omfattende forprosess igangsatt av Samarbeidsnemda for fiskeriene i 1997 ble selskapet etablert på høsten under navnet Vesterålen Fiskeripark AS.

Selskapets hovedvirksomhet er å bygge kompetanse i fiskerinæringen gjennom brukerstyrt forskning og utvikling (FoU).

 

Våren 2015 fusjonerte Hadsel Vekst AS og Fiskeriparken AS

Hadsel Vekst ble etablert i 2009 av Hadsel kommune og Trollfjord Kraft AS. Selskapet skal gjennom aktivt bruk av kompetanse, ressurser og nettverk bidra til nyskaping, bedriftsetableringer, utvikling av eksisterende næringsliv og vekst i regionen.

En fiskerinæring i voldsom utvikling, og stadig større forventninger og krav til å tilpasse seg i et internasjonalt marked, er utfordrende for bedriftene. Dette medfører at behovet for den kompetanse som Fiskeriparken innehar som utviklingsaktør og samarbeidspartner er økende. Fiskeriparkens kompetanse og nettverk er med på å utvikle marin sektor, industri og privat- og offentlig sektor

I tillegg har Fiskeriparken her en sterk tverrfaglig utvikling- og entreprenørskapskompetanse.

 

Vi er i dag 12 ansatte og vi har kontorer i Øksnse, Hadsel og Shanghai

 

 

  • x