Ansatt

FOU-rådgiver: 
Kurt Tande
Mobil:  47 38 22 72
E-post:

Kurt er utdannet marinbiolog ved Universitetet i Tromsø med Dr. philos fra 1992.  Etablerte, i samarbeid med andre gründere, i 2002 selskapet Calanus AS som høster, foredler og markedsfører produkter fra raudåte som kosttilskudd og spesialfôr. I dag er han FOU-leder i selskapet. Tidligere har Kurt vært professor ved Norges Fiskerihøgskole (1993-2010), og vært ansatt som professor ved Universitetet i Nordland (2010-2015). Dybdekompetanse innen økologisk forskning med særlig vekt på studier av sammenhengen mellom oseanografi og ressursbiologi. Kurt har erfaring fra flere programstyrer i Norges Forskningsråd, og koordinerte et større EU finansiert forskningsprogram på 1990-tallet. I den senere tid har han opparbeidet betydelig erfaring fra innovasjon, næringsrettet forskning og det offentlige virkemiddelapparatet. 

  • x